ส่งประเมิน
โอนไว
ถูกกฎหมาย
3 Easy Steps
1 กรอกข้อมูล
2 รออนุมัติ
3 รับเงินทันที
About Us
ข้อมูลทรัพย์สิน 20 Brands ที่ทางเรารับ
Our Service
1. ดอกเบี้ย 1.25% /เดือน 2. บริการตู้นิรภัย/วงเงินคุ้มครอง 500 - 1,000 บาท/รายการ/เดือน 3. ค่าตรวจทรัพย์สิน วัสดุ Exotic 2,000 บาท/รายการ, แบรนด์ Hermès 1,500 บาท/รายการ, แบรนด์ทั่วไป 850 บาท/รายการ 4. ค่าเมสเซนเจอร์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (เที่ยวละ) 500 บาท หมายเหตุ
  • ทรัพย์สินขั้นต่ำมูลค่า 10,000 บาทวงเงิน 1 ล้านบาทขึ้นไป ต้องกรอก KYC ฟอร์มเลขบัญชีรับโอนและชื่อผู้ทำสัญญาต้องตรงกันเท่านั้น